Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

1/1
  • Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456
  • Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456
  • Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456
  • Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456
商品参数
款式说明 :横款颜色 :蓝色
五金颜色 :银色开合方式 :拉链开合
五金材质 :合金产地 :意大利(因批次不同,产地也不同,以实物为准)
适用人群 :女士内部结构 :织布内里,2个插袋和1个拉链袋
尺寸 :33*19*28cm品牌 :纪梵希(Givenchy)
品牌名称 :纪梵希材质 :牛皮
附属肩带 :

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

Givenchy/纪梵希 女士蓝色牛皮手提包/单肩包 BB05100012 456

热门产品 更多>>