CASIO/卡西欧手表 G-SHOCK黑金限量版时尚运动男表GA-110GB-1APR

1/1
  • CASIO/卡西欧手表 G-SHOCK黑金限量版时尚运动男表GA-110GB-1APR
  • CASIO/卡西欧手表 G-SHOCK黑金限量版时尚运动男表GA-110GB-1APR
  • CASIO/卡西欧手表 G-SHOCK黑金限量版时尚运动男表GA-110GB-1APR
  • CASIO/卡西欧手表 G-SHOCK黑金限量版时尚运动男表GA-110GB-1APR
商品参数
表盘颜色 :其它表带颜色 :黑色
产地 :日本品牌 :卡西欧(Casio)
机芯类型 :石英表底 :密底
适用人群 :男式表扣类型 :针扣
表带材质 :橡胶表壳厚度 :16.9mm
表盘形状 :圆形表镜材质 :矿物玻璃
品牌名称 :卡西欧防水性能 :200m
表扣材质 :精钢表径 :55x51.2mm

CASIO/卡西欧手表 G-SHOCK黑金限量版<a href=时尚运动男表GA-110GB-1APR""YWx0PQ==" src="//img.mshishang.com/pics/2016/1214/20161214093500612.jpg">

CASIO/卡西欧手表 G-SHOCK黑金限量版<a href=时尚运动男表GA-110GB-1APR""YWx0PQ==" src="//img.mshishang.com/pics/2016/1214/20161214093510633.jpg">

CASIO/卡西欧手表 G-SHOCK黑金限量版时尚运动男表GA-110GB-1APR

CASIO/卡西欧手表 G-SHOCK黑金限量版时尚运动男表GA-110GB-1APR

热门产品 更多>>